Når øver vi?

Mandager/onsdager/torsdager: Instrumentalopplæring – en-til-en undervisning sammen med en lærer. Dag, tidspunkt og oppstart avtales direkte mellom lærer og elev.

Onsdager: Samspilløvelse for aspirant-og juniorkorps (i SFO-tiden). Tidspunkt kl. 1515-1615 på Nøkleby Skole

Torsdager: Samspilløvelse for hovedkorps på Nøkleby skole kl. 17:30-20:00. Oppmøte 10 minutt før for klargjøring av instrument.

Foreldreaktivitet og priser

Korps har ikke noe mer foreldreaktivitet enn andre aktiviteter. Tvert i mot. I forhold til mange andre aktiviteter kreves det beskjeden innsats fra foreldrene i korpset.

I forhold til andre aktiviteter er det ikke dyrt å spille i korps. Kontingent per musikant er kr. 800,- per  halvår. Lån av instrument og uniform er gratis.

Informasjon om innmelding

Vi har oppstart av nytt aspirantkorps ved skolestart hvert år. Innmelding skjer på Høsten. Nøkleby skolekorps er på barneskolen og spiller en rekrutteringskonsert for 3 – 4. klasse. Der blir det gitt informasjon til elevene og de får med seg en informasjosbrosjyre hjem. Hvert år høst arrangeres det «Åpen kveld» for barn og foreldre som ønsker å vite mer om korpset. Der er det også mulighet til å prøve de forskjellige instrumentene.

Når du begynner i korpset får du utdelt et eget instrument. Vi strekker oss langt for at du skal få spille det instrumentet du har mest lyst til. Du kan lese mer om alle instrumentene i korpset ved å klikke her.

 

Krav om politiattest i Nøkleby Skolekorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

I Nøkleby Skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med sekretær Kamilla Hoem (e-post: post@nokleby-skolekorps.no eller hennes stedfortreder, kasserer Terje Adolfsen (e-post: post@nokleby-skolekorps.no).

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

knad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.musikkorps.no/politiattest.

 

 E-post:                 post@nokleby-skolekorps.no

 Postadresse:       Nøkleby Skolekorps

                             Postboks 671

                             1616 Fredrikstad


Nøkleby Skolekorps er registrert i Brønnøysundregistrene med følgende organisasjonsnummer: 971247959
Nøkleby Skolekorps har også en egen gruppe på Facebook: www.facebook.no (søk på Nøkleby Skolekorps og trykk «Liker»)
February 2020
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
< Jan Mar >
Facebook Like Box