Korpsets styre består av følgende personer:

  • Wenja Ringen (leder)
  • Camilla Amundsen (nestleder)
  • Kamilla Hoem (Sekretær)
  • Terje Adolfsen (kasserer)
  • Linda Ellefsen (korpsleder aspirant og junior-korps 2019)
  • Zahra Ghafari (korpsleder hovedkorps 2019)

 

Nærmere presentasjon av styreleder, korpsledere og korpsets dirigent

Styreleder: Wenja Ringen

Wenja er mor til tre av våre flotte musikanter. Hun er lærer av yrke og jobber på Frederik II. Hun har tidligere vært aktiv i lokalpolitikken for Arbeiderpartiet. Hun har ikke spilt i korps, men har styreerfaring som korpset drar godt nytte av og kan spille piano.

Mobil:    97737872

 

Våre Korpsledere er Hovedkorpset: Zahra Ghafari Aspirant og juniorkorpset: Linda Ellefsen

Våre korspsledere er gode positive voksne som stiller opp med et smil og hjelper til der det trengs! De bidrar til at jobben til dirigentene blir lettere og at det positive sosiale miljøet i korpset. De har tilsammen tre barn i korpset, to i hovedkorpset og en aspirant.

 

Hovedkorpsets dirigent – Ann Kristin Adolfsen

Ann Kristin har spilt saksofon i Lisleby Musikkorps siden 1989. Før det spilte hun i Trara skolekorps og Musikkforeningen Viken. Ann Kristin spiller også i en saksofonkvartett som heter Nedre Glomma saksofonensemble. Ann Kristin har undervist korpsmusikanter siden hun var 15-16 år, og har vært instruktør i de fleste av distriktets skolekorps (også Nøkleby). Dirigentkarrieren startet da hun i 1985, som distriktets yngste korpsdirigent, tok over Gudeberg skolekorps. Hun har også dirigert aspirantkorps i flere år i Vestre Hvaler skole og ungdomskorps.
Aspirant og juniorkorpsets dirigent – Elisabeth Rønneberg Pettersen
Elisabeth spiller Walthorn og har studert ved Norges musikkhøgskole.
Vi leier inn tjenestene til Elisabeth via kulturskolen og hun har også ene-undervisningen for Walthorn og kornett.   Hun jobber også som musikklærer for DoReMi og som dirigent for juniorkorpset til Østre Fredrikstad Skolekorps
Nøkleby Skolekorps er glad for å ha så dyktige dirigenter som Ann Kristin og Elisabeth i korpset vårt.
February 2020
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
< Jan Mar >
Facebook Like Box